Chirurgia stopy i stawu skokowego
dr hab. Henryk Liszka

Umów wizytę Zakres usług

O mnie

dr hab. n. med. Henryk Liszka
dr hab. n. med. Henryk Liszka

Specjalista II stopnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2014 r. Starszy Asystent w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2017 r. obronił na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wyprzedzające znieczulenie miejscowe w chirurgii kończyn”, pod kierunkiem dr hab. n. med. Artura Gądka, prof. UJ. W 2021 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych – główne osiągnięcie naukowe na podstawie cyklu publikacji: „Innowacyjne metody korekcji deformacji koślawej palucha”.

Od 2019 r. realizuje pasje naukowe i dydaktyczne jako Adiunkt w Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Wiceprezes i Prezes Elekt Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i operacyjnym kończyn, zwłaszcza schorzeń i urazów stopy oraz stawu skokowego. Uczestnik licznych staży i kursów szkoleniowych krajowych oraz zagranicznych w zakresie leczenia operacyjnego chorób oraz urazów stopy i stawu skokowego u nastolatków i dorosłych.

Wykonuje badania USG oraz zabiegi operacyjne z uwzględnieniem najnowocześniejszych technik małoinwazyjnych i artroskopowych. Rocznie dr Liszka wykonuje około 500 zabiegów ortopedycznych.

Dr hab. n. med. Henryk Liszka znany jest również z propagowania wiedzy na temat leczenia i rehabilitacji chorób stóp. Jest cenionym wykładowcą i instruktorem kursów z zakresu chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego w Polsce i zagranicą. Jest inicjatorem i organizatorem corocznego Sympozjum na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego dla lekarzy i fizjoterapeutów w Krakowie. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, na których aktywnie prezentuje wyniki swojej pracy. Prywatnie pasjonat biegów długo - i średniodystansowych. Zdobywca Korony Maratonów Polskich.

SCHORZENIA

Małoinwazyjne operacje stopy i stawu skokowego
MIS Lapidus + MIS Akin stopy prawej - RTG (korekcja palucha koślawego)
 • zalety przezskórnych zabiegów małoinwazyjnych
 • skuteczność operacji – wymagane umiejętności ortopedy chirurga
 • rodzaje zabiegów, m.in. operacja haluksów, palca młotkowatego, płaskostopia poprzecznego
Czytaj więcej
Operacje haluksów – techniki przezskórne MICA, MIS Lapidus, artrodeza
Operacja haluksa metodą MICA (minimally chevron-akin)
 • indywidualne dopasowanie metody korekcji – brak nawrotów haluksa
 • nowoczesne małoinwazyjne metody – ograniczenie bólu po operacji i skrócenie okresu rekonwalescencji
 • chodzenie możliwe już w 2 dniu po zabiegu w bucie pooperacyjnym
 • dobra ruchomość w stawie palucha (MICA, MIS Lapidus)
 • niewielkie, prawie niezauważalne blizny
Czytaj więcej
Operacja płaskostopia poprzecznego
DMMO
Operacja płaskostopia poprzecznego - DMMO
 • skuteczna niwelacja bólu przodostopia i modzeli
 • jednoczesna korekcja palucha koślawego i palców młotkowatych podczas jednego zabiegu
 • technika małoinwazyjna DMMO – minimalne blizny
Czytaj więcej
Operacja palca młotkowatego, palców szponiastych
Zabieg artrodezy PIP - korekcja palców młotkowatych - podgląd fluoroskopowy
 • precyzyjna i stabilna korekcja – brak nawrotów
 • operacja palca młotkowatego nachodzącego na paluch koślawy
 • metody małoinwazyjne – mniejsza sztywność i zachowanie czucie palca po zabiegu
Czytaj więcej

Praktyka


Leczenie zachowawcze i operacyjne, również małoinwazyjne i artroskopowe deformacji i zniekształceń stopy i stawu skokowego
 • halluksy – paluchy koślawe i sztywne
 • palce młotkowate i szponiaste
 • bunionette
 • metatarsalgie
 • plaskostopie poprzeczne
 • nerwiaki Mortona
 • stopy płasko-koślawe
 • stopy neurogenne szpotawe i wydrążone
 • zmiany zwyrodnieniowe stóp i stawu skokowo-goleniowego
 • deformacje pourazowe stóp i stawu skokowo-goleniowego
 • złamania i ich następstwa
 • zespoły bólowe stopy stawu skokowego i ścięgna Achillesa
 • uszkodzenia chrzęstne chrzęstno-kostne stopy i stawu skokowo-goleniowego
 • ostrogi piętowe
 • zapalenie rozcięgna podeszwowego
 • niestabilności stawu skokowego i podskokowego
 • niestabilności ścięgien mięśni strzałkowych
 • zapalenia ścięgien
 • zespół kanału stępu
 • neuroartropatia Charcot
 • choroba Charcot-Marie-Tooth
 • choroba Ledderhose
 • tendinopatie
 • skręcenia stawu skokowego i stopy
 • złamania Jonesa

Dr Liszka wykonuje zabiegi operacyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych metod, w tym metod autorskich, między innymi:

 • bezimplantowa korekcja palucha koślawego (scarf Akin)
 • przezskórne korekcje palucha koślawego (MICA)
 • małoinwazyjny Lapidus
 • korekcje palucha sztywnego: osteotomie artrodeza
 • przezskórne korekcje palców młotkowatych szponiastych
 • przezskórna korekcja płaskostopia poprzecznego (DMMO)
 • przezskórna korekcja bunionette
 • kompleksowe korekcje stopy płasko-koślawej wydrążonej szpotawej: osteotomie artrodezy transfery ścięgien wydłużenia przykurczów
 • artroskopia przednia i tylna stawu skokowego: leczenie konfliktu przedniego i tylnego kostki trójkątnej (os trigonum) uszkodzeń kostno-chrzęstnych (OCD)
 • plastyka niestabilności stawu skokowego artroskopowa plastyka niestabilności stawu skokowego Internal Brace transfer ścięgien
 • naprawa ściegien mięśni strzałkowych plastyka troczka i rowka
 • artrodeza podskokowa w tym artroskopowa artrodeza stawu skokowego panartrodeza podwójna artrodeza stępu potrójna artrodeza stępu
 • małoinwazyjne szycie ścięgna Achillesa
 • rekonstrukcje ściegna Achillesa
 • reinsercja ścięgna Achillesa
 • artroskopowy transfer FHL na guz piętowy
 • resekcja nerwiaka Mortona
 • resekcja gangliona innych guzów miękkotkanowych
 • resekcja torbieli kostnej
 • zespolenie złamań kostek pilon złamań kości skokowejej piętowej i innych kości w obrębie stopy
 • zespolenie trzeszczek palucha resekcje trzeszczek palucha trzeszczek dodatkowych
 • resekcje dodatkowych ścięgien np. ścięgna mięśnia strzałkowego czwartego lub trzeciego
 • uwolnienie kanału stępu
 • zespolenie złamania i zwichnięcie stawu Lisfranca
 • artrodezy korekcyjne stawu Lisfranca
 • operacje następstw wrodzonej stopy końsko-szpotawej
 • osteotomie nadkostkowe
 • przezskórne osteotomie kości piętowej
 • endoprotezoplastyka stawu skokowego

Doświadczenie

 • Wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Staże zagraniczne i krajowe
 • Kursy i szkolenia
 • Rozdziały książek
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe
 • Doniesienia konferencyjne
 • Przynależność do towarzystw i organizacji
 • Nagrody i Granty
 • W mediach

Wykształcenie

2000 – 2006 Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek lekarski, ukończone z tytułem lekarz medycyny z wynikiem bardzo dobrym
2017 – 2018 Studia podyplomowe : Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej, UJ CM, obrona pracy podyplomowej pt: „Optymalizacja rozwiązań systemowych w celu skrócenia czasu oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego w Polsce” z wynikiem bardzo dobrym, promotor: dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
10 IV 2017 Obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim UJ CM pt: „Wyprzedzające znieczulenie miejscowe w chirurgii kończyn”, promotor: dr hab. med. Artur Gądek
22 VI 2021 Nadanie przez Radę Dyscypliny Nauki medyczne UJ stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Doświadczenie zawodowe

od 2021 Klinika Ortopedii i Fizjoterapii UJ CM
od 2019 Katedra Anatomii UJ CM
od 2014 Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii SU w Krakowie
od 2014 Centrum Medyczne ORTOTOP
od 2019 Szpital Dworska w Krakowie
2014 - 2019 Centrum Medyczne Ultramedica
2012 – 2015 Centrum Medyczne LUXMED
2010 - obecnie SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2008 – 2014 Rezydentura z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym ZOZ MSWiA w Krakowie
2008 - 2010 SOR 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie
2006 – 2007 Staż podyplomowy w ZOZ MSWiA w Krakowie

Staże zagraniczne i krajowe

XI 2009- I 2010 Staż doskonalący z zakresu chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego oraz ortopedii dziecięcej pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Napiontka, Ortop Poliklinika Poznań, Szpital Med-Polonia w Poznaniu, Klinika Kolasiński w Swarzędzu, Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie.
IX 2010 Staż „Ankle arthroscopy and hindfoot endoscopy”, Prof. Dr. C. Niek van Dijk, The Department of Orthopedic Surgery and the Orthopedic Research Center Amsterdam, Academic Medical Center Amsterdam, Holandia.
IV 2015 Staż z zawansowanych metod rekonstrukcji chirurgicznej schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego pod kierunkiem Prof. Hans Jorg Trnka i Dr. Peter Bock w Speising Hospital w Wiedniu, Austria.
V 2017 Chirurgia stopy i stawu skokowo-goleniowego: dr Jean-Luc Besse, Szpital Uniwersytecki w Lyonie, Francja.
IX-XI 2017 Staż z leczenia zachowawczego i operacyjnego schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego oraz medycyny sportowej pod kierunkiem Dr Thomas San Giovanni w Miami Orthopedics & Sports Medicine Institute, Baptist South Florida Hospital, Miami, Floryda, Stany Zjednoczone.
IX 2018 Staż z chirurgii stopy i stawu skokowego oraz endoprotezoplastyki stawu skokowo-goleniowego pod kierunkiem prof. Beat Hintermann w Clinic of Orthopaedics and Traumatology in Kantonsspitall Baselland, Liestal, Szwajcaria.
X 2018 Staż z chirurgii stopy, biodra i kolana, dr Paul Mielcarek, Rhena Clinique, Strasbourg, Francja.
VII 2019 Staż z chirurgii rekonstrukcyjnej stopy Dr Kenneth Leavitt, New England Baptist Hospital, Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone.

Przynależność do towarzystw i organizacji

 • Od 2008 członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Od 2013 członek Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego
 • Od 2013 członek Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego
 • Od 2015 członek Polskiego Towarzystwa Artroskopowego
 • Od 2016 członek GRECMIP (Towarzystwo Rozwijające i Propagujące Techniki Miniinwazyjnej Chirurgii Stopy)
 • Od 2019 członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
 • Od 2020 członek AO Trauma

Kursy i szkolenia

 1. „Nawigacja w endoprotezoplastyce kolana”, Doc. dr med. Friedrich Thielemann, NZOZ Ortopedicum, 29 V 2009
 2. „Nowe trendy postępowania ortopedycznego u pacjentów reumatologicznych“ NZOZ Ortopedicum 8 V 2009
 3. European Federation of National Associations of Orthopaedics nad Traumatology 10th Congress, Wiedeń, Austria 3 VI 2009- 6 VI 2009
 4. Kurs specjalizacyjny : “Wady stóp”, Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP, Otwock 14 VI 2010- 18 VI 2010
 5. Kurs specjalizacyjny : “Dysplazja stawu biodrowego”, Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP, Otwock 17 V 2010- 21 V 2010
 6. Kurs specjalizacyjny : “Reumoortopedia”, Instytut Reumatologii, Klinika Remoortopedii, Warszawa 07 IV 2010- 09 IV 2010
 7. Kurs specjalizacyjny : “Zapalenia kości i stawów”, Klinika Ortopedii CMKP, Otwock
 8. 08 III 2010- 12 III 2010
 9. Kurs specjalizacyjny : “Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna”, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań, 16 XI 2009- 20 XI 2009
 10. Kurs specjalizacyjny : “Artroza, alloplastyki stawów”, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, 22 III 2010- 26 III 2010
 11. Kurs specjalizacyjny : “Gruźlica narządu ruchu”, Klinika Ortopedii CMKP, Otwock, 15 II 2010- 19 II 2010
 12. Kurs specjalizacyjny : “Wprowadzenie do specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu”, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 15 IX 2008- 19 IX 2008
 13. Kurs specjalizacyjny : “Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy”, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, 24 XI 2008- 28 XI 2008
 14. Kurs doskonalący :”Techniki mikrochirurgiczne i chirurgia ręki”, Katedra Chirurgii Urazowej, Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wrocław, 16 VI 2008-21 VI 2008
 15. 3 kurs: ” Metoda Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej”, Prof. Jose Morcuende, MD, PhD, University of Iowa, Department of Orthopedics and Rehabilitation, Iowa, USA, Prof. dr hab. Marek Napiontek, Ortop Poliklinka Poznań, 13 XI 2009-14 XI 2009
 16. Kurs: ” Szkoła Bólu”, Kraków 21 IV 2009
 17. Kurs: ” Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu”, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 20 IX 2008-25 IX 2008
 18. Kurs: ” Diagnostyka doplerowska naczyń krwionośnych- szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych”, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 09 II 2008-14 II 2008
 19. Kurs: ”AO Course; Principles in Operative Fracture Management” AO/ASIF Foundation, Gdynia/Rumia, 12 V 2008- 14 V 2008
 20. Kurs: ”AO Trauma Course; Advances in Operative Fracture Management” AO/ASIF Foundation, Warszawa, 18 X 2009- 21 IX 2009
 21. Kurs:” ALS Provider Course” European Resuscitation Council, Kraków, 25 I 2008- 27 I 2008
 22. Kurs:” ITLS Advanced Course”, Kraków, 18 XI 2007
 23. Kurs:” Pediatric Advanced Life Support” CPR and ECC, Kraków, 5 I 2008- 6 I 2008
 24. I Śląski Kurs: “ Podstawy techniki Ilizarowa w leczeniu złamań kości”, Sosnowiec,12 VI 2008- 13 VI 2008
 25. Kurs:” Realloplastyka stawu biodrowego”, Kraków, 18 III 2010- 20 III 2010
 26. Kurs:” Płyty stabilno-kątowe. Trudności, problemy, sukcesy”, Stryker, Warszawa
 27. Kurs:” Leczenie choroby zwyrodnieniowej”, Kana-Med Centrum Krakowskie Centrum Szkoleniowe, Kraków, 20 XI 2010
 28. Kurs specjalizacyjny: „ Chirurgia kolana”, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 29 XI 2010- 03 XII 2010
 29. 3 Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Kongres PFAS, Jastarnia, 22 IV 2010- 24 IV 2010
 30. „ Uszkodzenia chrzęstno-kostne stawu skokowo-goleniowego- aktualne koncepcje lecznicze” Klinika św. Łukasza Sp. z o.o. sp. k. w Bielsku-Białej, 02 X 2010
 31. Kurs:” USG stawów kończyna dolna – poziom średnio zaawansowany”, Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS, Ciechocinek, 11 V 2009- 15 V 2009
 32. Kurs:” Artroskopia kolana- kurs zaawansowany”, Klinika św. Łukasza Sp. z o.o. sp. k. w Bielsku-Białej, 06 IV 2011- 07 IV 2011
 33. 13th European Foot and Ankle Society Instructional Course, Wilno, Litwa, 15 IV 2011-16 IV 2011
 34. Kurs: “ Podstawowy kurs z zakresu reanimacji”, Kraków, 21 V 2011
 35. Kurs: „ USG FAST”, Kraków 21 V 2011-22 V 2011
 36. Warsztaty Synthes: „ Współczesne zespolenia złamań w obrebie kończyny górnej- obojczyk/staw barkowy/kość ramienna“, Prof. Dr Joseph Schatzker MD, BSc (med), FRCS (C), Kraków, 16 XI 2011
 37. Kurs specjalizacyjny : “Chirurgia kręgosłupa”, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologi2 Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań, 03 IV 2012- 06 IV 2012
 38. Kurs specjalizacyjny : “Onkologia narządu ruchu”, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, 21 V 2012- 25 V 2012
 39. 12th Amsterdam Foot&Ankle Course including Hands-on Workshop In the Cadaver Lab, Department of Orthopedic Surgery AMC, Amsterdam, 21-22 June 2012
 40. 14th European Foot and Ankle Society Instructional Course, Wiedeń, Austria, 20V 2012-21 IV 2012
 41. VI Bielskie Sympozjum Naukowe nt. „ leczenie schorzeń barku u osób aktywnych”, Klinika św. Łukasza Sp. z o.o. sp. k. w Bielsku-Białej, 13 X 2011 – 14 X 2011
 42. 3rd European Foot and Ankle Society Advanced Hindfoot Symposium, Monachium, Niemcy 09 XII 2011- 10 XII 2011
 43. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Rzeszów 19.09.2012 - 22.09.2012
 44. 5 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 11-13 kwietnia 2013
 45. 6 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 2-4 października 2014
 46. I Interdyscyplinarne Spotkanie „Przodostopie”, Kraków, 16 maja 2014
 47. 10th European Foot and Ankle Society International Congress, Barcelona, Hiszpania 16 X 2014-19 X 2014
 48. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 20-21 listopada 2015 roku, Ożarów Mazowiecki
 49. 7 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jurata, 21-13 kwietnia 2016
 50. 16th European Foot and Ankle Society Instructional Course, 11-12 kwietnia 2014, Poznań
 51. Advanced Level Foot&Ankle Surgery Cadaver Symposium Wright Lab Facility, Augsburg 16 kwiecień 2015
 52. II Interdyscyplinarne Spotkanie „STOPA”, Kraków, 8 maja 2015
 53. 3rd EFAS Cadaver Course, 29-30 stycznia 2015, Barcelona, Hiszpania
 54. AO Trauma Course: Foot&Ankle , 16-18 września 2015 roku, Graz, Austria
 55. ESSKA-AFAS State of the Art on Ankle Pathology & Sports Trauma Course, Barcelona, Spain, 28-19th of January 2016
 56. BioSkills „Advanced Foot Course: Ankle Fusion&Revision”, Vienna, Austria 16-17th of March 2016
 57. III Interdyscyplinarne Sympozjum „Złamania okolicy stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków, 13 maja 2016
 58. Foot International 2016, EFAS, DAB, i-FAB Congress, 23-25th of June 2016, Berlin, Germany
 59. GRECMIP basic course: 9th Basic Cadaver Lab of Minimally Invasive and Percutaneous Surgery. 26-27th of June 2016, Madrid, Spain
 60. AO Trauma Europe Master Course: Foot and Ankle with Anatomical Specimens, 12-13th of Septmeber 2016, Graz, Austria
 61. Graham International Implant Insitute: Minimally Invasive Approach to Flat Foot Surgery, Berlin, Germany, 22th of October 2016
 62. Arthrex International Mega Foot & Ankle Course, Munich, Germany, 12-13th of May 2017.
 63. IV Interdyscyplinarne Sympozjum „ Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków, 19 maja 2017 roku
 64. GRECMIP course: Live Surgery:” First steps in foot percutaneous surgery”, 2nd of June 2017, Krakow, Poland
 65. Arthrex Foot and Ankle Symposium, 3-4th of November 2017, Naples, Florida, USA
 66. BioSkills „Practical Aspects: Zimmer Biomet TM Total Ankle Arthroplasty”, Tübingen, Germany 26-27th of March 2018
 67. V Interdyscyplinarne Spotkanie „Stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie”, Kraków, 8 czerwca 2018
 68. GRECMIP advanced course: 11th Advanced Cadaver Lab of Minimally Invasive and Percutaneous Surgery. 24th of June 2018, Madrid, Spain
 69. 12th EFAS International Congress in Geneva, Switzerland, 4-6 October 2018
 70. “European Orthopedic Technology and Innovation Forum - Foot & Ankle, Arthrex, 22-23rd of November 2018, Monachium, Germany
 71. Arthrosurface Preceptorship, 21-22 January 2019, Copenhagen, Denmark
 72. GRECMIP 5th International Congress of Foot&Ankle 21-23 of March 2019, Marrakech, Maroco
 73. Steps2Walk Foot and Ankle Minifellowship, 6-11 maja 2019, Krakow
 74. VI Interdyscyplinarne „Foot and Ankle Symposium”, Kraków, 11 maja 2019
 75. XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu:”PACJENT – PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU”, Kraków, 16-17 maja 2019
 76. 9 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 16-18 maja 2019
 77. SICP Flatfoot Symposium, 20th September 2019, Assisi, Italy
 78. 9th BOFAS Round Table Meeting 27-28th of September 2019, Krakow, Poland
 79. III Congress of Polish Arthroscopy Society, Katowice, 24th-26th of October 2019
 80. Infinity Wright Medicacl Cadaver Lab, 29th of October 2019, Augsburg, Germany
 81. 21st EFAS Basic Instructional Course and Specimen Lab Workshops 21-22nd of November 2019, Krakow, Poland
 82. EFAS Advanced Symposium, 6-7th of December 2019, Helsinki, Finland
 83. EFAS Virtual Congress 2020, 23-24th of October 2020
 84. IFFAS WEBINAR: “Total Ankle Replacement", 22nd of January 2021

Publikacje naukowe

 1. Gądek A, Liszka H: Małoinwazyjna metoda Mitchell-Kramer w leczeniu operacyjnym deformacji koślawej palucha- doniesienia wstępne. Przegl Lek. 2010;67:1258-61
 2. Gądek A, Miśkowiec K, Wordliczek J, Liszka H: Skuteczność działania i bezpieczeństwo preparatu Suplasyn w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Przegl Lek. 2011;68:307-10.
 3. Liszka H, Gądek A: Izolowane i obustronne złamanie kości klinowatych przyśrodkowych: opis przypadku. Przegl Lek. 2012; 69: 708-10.
 4. Gądek A, Liszka H, Ciszek E: Korekcja nawykowych zwichnięć i niestabilności rzepki zmodyfikowaną metodą Elmslie-Trillat. Przegl Lek. 2012/69/11: 1186-8.
 5. Gadek A, Liszka H: Mini-invasive Mitchell-Kramer Method in the Operative Treatment of Hallux Valgus Deformity. Foot Ankle Int. 2013 Jun;34(6):865-9. doi: 10.1177/1071100713475356. Epub 2013 Feb 4.
 6. Gądek A, Liszka H, Łoboda K.: Współczesne metody leczenia operacyjnego deformacji koślawej palucha. Przegl Lek. 2013; 70: 468-72
 7. Gądek A, Liszka H, Zalewski M: Comment on "midterm results and complications after minimally invasive distal metatarsal osteotomy for treatment of hallux valgus".
 8. Foot Ankle Int. 2013 Oct;34(10):1464. DOI: 10.1177/1071100713502323
 9. Gądek A, Liszka H, Wordliczek J: Postoperative Pain and Preemptive Local Anesthetic Infiltration in Hallux Valgus Surgery. Foot Ankle Int. 2015, Vol. 36(3) 277–281 DOI: 10.1177/1071100714553790
 10. Gądek A, Liszka H: Preemptive local anesthetic infiltration in hallux valgus one-day surgery. Przegl Lek. 2015;72:16-9
 11. Liszka H, Gądek A: Comment on “Comparison of postoperative costs of two surgical techniques for hallux valgus (Kramer vs.scarf)”. Foot Ankle Surg. 2015;21:222
 12. Meijer DT, Doornberg JN, Sierevelt IN et al: Guesstimation of posterior malleolar fractures on lateral plain radiographs. Injury 2015;46:2024-9 Ankle Platform Collaborative – Science of Variation Group
 13. Liszka H, Gadek A, Wordliczek J: Oddziaływanie rodzaju znieczulenia na stopień nasilenia bólu pooperacyjnego po korekcji operacyjnej deformacji koślawej palucha. Przegl Lek. 2016;73:11-14
 14. Miśkowiec K, Gądek A, Jurecka A, Sówka J, Ślusarski J, Liszka H, Wordliczek J: Effectiveness and safety of intra-articular use of hyaluronic acid (Suplasyn I-Shot) in the treatment of knee osteoarthritis. Przegl Lek. 2016;73:221-223.
 15. Liszka H, Gadek A: Preemptive Local Anesthesia in Ankle Arthroscopy. Foot Ankle Int. 2016; 37(12):1326-1332
 16. Liszka H, Depukat P, Gądek A: Intra-articular pathologies associated with chronic ankle instability. Folia Med Cracov. Vol. LVI, 2, 2016: 95–100
 17. Richter M, Agren PH, Besse JL, Cöster M, Kofoed H, Maffulli N, Rosenbaum D, Steultjens M, Alvarez F, Boszczyk A, Buedts K, Guelfi M, Liszka H, Louwerens JW, Repo JP, Samaila E, Stephens M, Witteveen AGH: EFAS Score - Multilingual development and validation of a patient-reported outcome measure (PROM) by the score committee of the European Foot and Ankle Society (EFAS). Foot Ankle Surg. 2018; 24:185-204.
 18. Liszka H, Panikowski R, Gądek A: Przewlekła niestabilność przednio-boczna stawu skokowo-goleniowego: anatomia, biomechanika, epidemiologia, diagnostyka kliniczna i obrazowa. Przegl Lek. 2018; 75: 136-140.
 19. Liszka H, Panikowski R, Gądek A: Współczesne sposoby leczenia przewlekłej niestabilności przednio-bocznej stawu skokowo-goleniowego. Przegl Lek. 2018; 75: 169-175.
 20. Liszka H, Gądek A: Results of Scarf Osteotomy Without Implant Fixation in the Treatment of Hallux Valgus. Foot Ankle Int. 2018; 39: 1320-1327 doi: 10.1177/1071100718786498.
 21. Liszka H, Gądek A: Comparison of the Type of Fixation of Akin Osteotomy. Foot Ankle Int. 2019; 40: 390-397. doi: 10.1177/1071100718816052
 22. Podhorecki AB, Liszka H, Gądek A: Ocena wpływu jednoczasowej naprawy łąkotek na wynik funkcjonalny i powikłania po zabiegach rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Przegl Lek. 2019; 76: 13-16.
 23. Malczak M, Bogacki P, Liszka H, Gądek1 A:Wprowadzenie przyspieszonego trybu opieki(fast-track) nad pacjentami poddawanymi całkowitej alloplastyce stawów biodrowych oraz kolanowych. Przegl Lek. 2019; 76: 64-67.
 24. Liszka H, Panikowski R, Gądek A: Osteotomia typu scarf oraz Akin w leczeniu deformacji koślawej palucha – czy stabilizacja implantami jest konieczna? Przegl Lek. 2019; 76: 533-540.
 25. Boszczyk A, Kwapisz S, Kiciński M, Kordasiewicz B, Liszka H. Non-weightbearing compared with weightbearing x-rays in hallux valgus decision-making. Skeletal Radiol. 2020 Apr 21. doi: 10.1007/s00256-020-03441-9.
 26. Warchol Ł, Walocha JA, Mizia E, Bonczar M, Liszka H, Koziej M. Ultrasound guided topographic anatomy of the medial calcaneal branches of the tibial nerve. Folia Morphol (Warsz) 2020 Jun 3. doi: 10.5603/FM.a2020.0062.
 27. Warchol Ł, Walocha JA, Mizia E, Liszka H, Bonczar M, Zamojska I. Computer-assisted measurements of the histological structure of the tibial nerve and its terminal branches. Folia Morphol (Warsz) 2020 DOI: 10.5603/FM.a2020.0068
 28. Liszka H, Gądek A. Percutaneous Transosseous Suture Fixation of the Akin Osteotomy and Minimally Invasive Chevron for Correction of Hallux Valgus. . Foot Ankle Int. 2020 2020 Jul 13;1071100720935036. doi: 10.1177/1071100720935036.
 29. Liszka H, Panikowski R, Kwolek K, Gądek A. Multiple Glomus Tumor in the Left Foot of 41-year-old Woman, A Case Report. Ortop Traumatol Rehabil. 2020; 3(6); Vol. 22, 195-201
 30. Warchol Ł, Walocha JA, Mizia E, Liszka H, Bonczar M. Comparison of the histological structure of the tibial nerve and its terminal branches in the fresh and fresh-frozen cadavers. Folia Morphol (Warsz) 2020 DOI: 10.5603/FM.a2020.0088
 31. Gądek A, Liszka H, Zając M. The effect of pre-operative high doses of methylprednisolone on pain management and convalescence after total hip replacement in elderly: a double-blind randomized study. Int Orthop. 2020 Apr;45(4):857-863. doi: 10.1007/s00264-020-04802-8.
 32. Liszka H, Gądek A. Comment on an article: "Akin osteotomy: is the type of staple fixation relevant?". Int Orthop. 2020 44(12):2813-2814 doi: 10.1007/s00264-020-04819-z.
 33. Liszka H, Gądek A. Letter Regarding: Pes Planus Deformity and Its Association With Hallux Valgus Recurrence Following Scarf Osteotomy. Foot Ankle Int. 2021 Jan;42(1):115-116. doi: 10.1177/1071100720975715.
 34. Henryk Liszka: Zastosowanie sulodeksydu w leczeniu obrzęków po operacjach palucha koślawego – komentarz i doświadczenia własne. Forum Ortopedyczne : Vol. 1/Nr 2(2)/2019
 35. Henryk Liszka: Rekomendacje NICE (National Institute fo Health and Care Excellence) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Medycyna Faktów: Vol. 13/Nr 1(46)/2020
 36. Henryk Liszka: Zakażenia tkanek miękkich w okresie letnim – zasady postępowania. Forum Leczenia Zakażeń 2020; Vol. 1/Nr 3(3)/2020

Publikacje popularnonaukowe

 1. Henryk Liszka; Paluch koślawy – defekt estetyczny czy choroba?, LNE 2013, 86, 144-146
 2. Henryk Liszka; Deformacje palców, LNE 2013, 87, 146-148
 3. Henryk Liszka; Płaskostopie, LNE 2013, 88, 176-178
 4. Henryk Liszka; Ostrogi piętowe, LNE 2013, 91, 176-178
 5. Henryk Liszka; Stopa płasko-koślawa: fakty i mity, LNE 2015, 97, 196-198

Doniesienia konferencyjne

 1. Artur Gądek, Henryk Liszka: Małoinwazyjna metoda Mitchell-Kramer w leczeniu operacyjnym deformacji koślawej palucha – doniesienia wstępne. 3 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 22-24 kwietnia 2010
 2. Artur Gądek, Henryk Liszka: Wyniki leczenia łagodnej i umiarkowanej deformacji koślawej palucha małoinwazyjną metodą Mitchell-Kramer. 5 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 11-13 kwietnia 2013
 3. Henryk Liszka: Biomechanika i patofizjologia deformacji koślawej palucha oraz palców młotkowatych . I Interdyscyplinarne Spotkanie „Przodostopie”, Kraków, 16 maja 2014
 4. Artur Gądek, Henryk Liszka, Jerzy Wordliczek: Wpływ przedoperacyjnej infiltracji miejscowo działającego środka znieczulającego na poziom bólu po operacji palucha koślawego – prospektywne, randomizowane badanie kliniczne. 6 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 2-4 października 2014.
 5. Henryk Liszka: Wskazania, technika i wyniki artroskopii przedniej stawu skokowego. II Interdyscyplinarne Spotkanie „STOPA”, Kraków, 8 maja 2015
 6. Guła Z., Gądek A., Liszka H., Korkosz M., Gąsowski J.: Zwiększone stężenie biomarkerów kościodegradacji i obniżone stężenie markerów kościotworzenia w płynie stawowym pacjentów z choroba zwyrodnieniową w porównaniu do pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanej aktywności choroby. Sesja plakatowa. Konferencja Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego V Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Lublin 17-19 września 2015.
 7. Henryk Liszka, Artur Gądek: Patologie śródstawowe towarzyszące niestabilności stawu skokowego. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 20-21 listopada 2015 roku, Ożarów Mazowiecki
 8. Henryk Liszka, Artur Gądek: Zmiany śródstawowe towarzyszące przewlekłej niestabilności bocznej stawu skokowego. 7 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jurata, 21-22 kwietnia 2016
 9. Henryk Liszka: Złamania kości śródstopia – leczenie zachowawcze i operacyjne. III Interdyscyplinarne Spotkanie „STOPA”, Kraków, 13 maja 2016
 10. Henryk Liszka, Artur Gądek: Zmiany śródstawowe w niestabilnościach stawu skokowego. Zebranie Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków-Tyniec, 18 czerwca 2016
 11. Henryk Liszka, Artur Gądek: Zamknięte uszkodzenia ścięgien stopy (zerwania/zwichnięcia). XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin, 22-24 września 2016
 12. Henryk Liszka: Urazy w obrębie śródstopia i przodostopia (zasady postępowania) XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin, 22-24 września 2016
 13. Liszka H., Gądek A., Miśkowiec K, Malczak M: Intra-articular lesions associated with chronic ankle instability. JESENNÝ KONGRES SOTS 2016 s medzinárodnou účasťou Šamorín – Čilistov 28-30.09.2016
 14. Henryk Liszka: Przezskórne korekcje deformacji przodostopia. Jubileuszowa konferencja Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie 21-23 kwietnia
 15. Henryk Liszka: Przezskórna korekcja deformacji typu bunionette. IV Interdyscyplinarne Spotkanie „STOPA”, Kraków, 19 maja 2017
 16. Henryk Liszka: Leczenie operacyjne przewlekłej niestabilności przednio-bocznej stawu skokowo- goleniowego – rozwój technik małoinwazyjnych. IV Interdyscyplinarne Spotkanie „ Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków, 19 maja 2017 roku
 17. Henryk Liszka, Artur Gądek: The results of scarf osteotomy without implant stabilization. Praca zakwalifikowana i wygłoszona ustnie podczas: 6th Triennial Scientific Meeting of the International Federation of Foot & Ankle Societies, 29th-30th September 2017, Lisbon, Portugal
 18. Henryk Liszka, Artur Gądek: The influence of the type of fixation on the results of Akin osteotomy. (e-poster) 6th Triennial Scientific Meeting of the International Federation of Foot & Ankle Societies, 29th-30th September 2017, Lisbon, Portugal
 19. Henryk Liszka, Artur Gądek: The results of the distraction arthrodesis of the first metatarsophalangeal joint without using iliac crest graft. (e-poster) 6th Triennial Scientific Meeting of the International Federation of Foot & Ankle Societies, 29th-30th September 2017, Lisbon, Portugal
 20. Henryk Liszka, Artur Gądek : Wyniki leczenia operacyjnego deformacji koślawej palucha bezimplantowym sposobem scarf. 8 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 12-14.10.2017
 21. Artur Gądek, Henryk Liszka: Algorytm diagnostyki klinicznej i obrazowej oraz postępowania w urazach stopy i stawu skokowo-goleniowego – skręcenia, zwichnięcia, złamania. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Łódź, 16-17 listopada 2017
 22. Henryk Liszka: Korekcja palucha koślawego sposobem scarf bez stabilizacji implantami. Spotkanie Małopolskiego Oddziału PTOiTr, 20.01.2018
 23. Henryk Liszka: Korekcja złożonych deformacji stopy – doświadczenia własne . Spotkanie Małopolskiego Oddziału PTOiTr, 20.01.2018
 24. Henryk Liszka: Wysokie skręcenia stawu skokowo-goleniowego. V Interdyscyplinarne Spotkanie „Stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie”, Kraków, 8 czerwca 2018
 25. Henryk Liszka: Urazy i schorzenia stopy i stawu skokowo-goleniowego u wspinaczy: doświadczenia własne. V Interdyscyplinarne Spotkanie „Stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie”, 8 czerwca 2018
 26. Henryk Liszka: Najczęściej przeoczone i nierozpoznawane złamania w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego – jak uniknąć pomyłek.42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i TraumatologicznegoKraków, 20 22 września 2018 roku
 27. Henryk Liszka, Artur Gądek: Percutaneous PIP joint arthrodesis with intramedullary compression screw fixation for the treatment of rigid hammertoe deformity – is it future without open procedure? (e-poster)
 28. Henryk Liszka: Ankle arthroscopy. Foot & Ankle Current Concept, 19-20 października 2018, Wrocław
 29. Henryk Liszka, Michał Malczak, Artur Gądek: Comparison of the pain intensity and early functional outcomes after open and percutaneous hallux valgus surgery - prospective randomized control studyGRECMIP 5th International Congress of Foot&Ankle 21-23 of March 2019, Marrakech, Maroco
 30. Henryk Liszka: How to prevent ankle arthritis. The proper treatment for ankle. Steps2Walk Foot and Ankle Minifellowship, 6-11 maja 2019, Krakow
 31. Henryk Liszka: How to correct pronation of the hallux? VI Interdyscyplinarne „Foot and Ankle Symposium”, Kraków, 11 maja 2019
 32. Henryk Liszka, Artur Gądek : Single or double transosseous suture stabilization of the Akin osteotomy 9 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 16-18 maja 2019
 33. Henryk Liszka, Michał Malczak, Artur Gądek : Comparison of the pain intensity and early functional results after hallux valgus correction by percutaneous mini-invasive and standard techniques 9 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 16-18 maja 2019
 34. Henryk Liszka, Robert Panikowski, Konrad Kwolek, Artur Gądek : Multiple glomus tumors in the left foot of 41-years old woman. A case report 9 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 16-18 maja 2019
 35. Andrzej Boszczyk, Henryk Liszka, Bogusław Sadlik : EFAS score est arrive! 9 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 16-18 maja 2019
 36. Andrzej Boszczyk, Sławomir Kwapisz, Henryk Liszka: Non-weightbearing radiographs and clinical decisions in hallux valgus. 9 Kongres Polskiego Towarzystwa stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia, 16-18 maja 2019
 37. Henryk Liszka: Chirurgia stopy i stawu skokowego-nowe możliwości.XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu:”PACJENT – PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU”, Kraków, 16-17 maja 2019
 38. Henryk Liszka, Artur Gądek: The role of extraosseous talo-tarsal stabilization (EOTTS) in the surgical treatment of aquired flatfoot. SICP Flatfoot Symposium, 20th September 2019, Assisi, Italy
 39. Henryk Liszka: Avascular necrosis. 9th BOFAS Round Table Meeting 27-28th of September 2019, Krakow, Poland
 40. Henryk Liszka: Deltoid ligament-forgotten ligament. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Katowice, 24-26 października 2019
 41. Henryk Liszka: Calcaneal fractures. 21st EFAS Basic Instructional Course and Specimen Lab Workshops 21-22nd of November 2019, Krakow, Poland
 42. Henryk Liszka. Scarf i Akin – tips & pitfalls. Arthrex Expert Webinar, 27 kwietnia 2020
 43. Henryk Liszka: Biomechanika stopy i stawu skokowo-goleniowego. Ortopodologia i wkładki ortopedyczne SIDAS Kraków, 4-6 września 2020
 44. Henryk Liszka: Stopa płasko-koślawa u dorosłych. Ortopodologia i wkładki ortopedyczne SIDAS Kraków, 4-6 września 2020
 45. Henryk Liszka: Metatarsalgia. Ortopodologia i wkładki ortopedyczne SIDAS Kraków, 4-6 września 2020
 46. Henryk Liszka: Stopa szpotawa i wydrążona. Ortopodologia i wkładki ortopedyczne SIDAS Kraków, 4-6 września 2020
 47. Henryk Liszka, Artur Gądek, Konrad Kwolek: Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego z dostępu bocznego – doświadczenia własne. Sesja Małopolskiego Oddziału PTOiTR, 28 października 2020
 48. Henryk Liszka: Anatomia funkcjonalna stawu skokowego, patomechanika i patofizjologia niestabilności kostki bocznej. Arthrex Webinar 14 grudnia 2019
 49. Henryk Liszka: Artrodeza stawu skokowego - przegląd metod leczenia operacyjnego, rehabilitacja. Arthrex Webinar 14 grudnia 2019
 50. Henryk Liszka: DMMO and Tailor’s Bunion. International Course for Minimally Invasive Surgery (MIS) of the Foot. Arthrex. February 09, 2021
 51. Henryk Liszka: Minimally Invasive Chevron Akin. International Course for Minimally Invasive Surgery (MIS) of the Foot. Arthrex. February 09, 2021
 52. Henryk Liszka: Kiedy koryguję paluch koślawy klasycznie a kiedy małoinwazyjnie ? When do I correct hallux valgus open and when minimally invasive? Foot & Ankle Current Concept, 26-27th of February 2021, Katowice
 53. Henryk Liszka: DMMO and Tailor’s Bunion. International Course for Minimally Invasive Surgery (MIS) of the Foot. Arthrex. Munich, Germany May 18, 2021
 54. Henryk Liszka: Minimally Invasive Chevron Akin. International Course for Minimally Invasive Surgery (MIS) of the Foot. Arthrex. Munich, Germany May 18, 2021
 55. Henryk Liszka: PTT dysfunction - classification and treatment.Warsaw Foot and Ankle Lab Course, 8-9th of June 2021, Warsaw, Poland
 56. Henryk Liszka: Neglected Achilles tendon rupture: surgical techniques review. Warsaw Foot and Ankle Lab Course, 8-9th of June 2021, Warsaw, Poland
 57. Henryk Liszka: Deformacje przodostopia w stopie wydrążonej i ich leczenie Kurs PFAS-stopa końsko-szpotawa, stopa wydrążona, PoznanLab, 17-18 czerwca 2021
 58. Henryk Liszka: Nowoczesne metody leczenia operacyjnego w chirurgii stopy: Spotkanie szkoleniowo-naukowe PTOiTr - ODDZIAŁ PODKARPACKI , Świlcza 19 czerwca 2021
 59. Henryk Liszka: Bony posterior impingement. Sport and arthroscopic techniques in foot and ankle: posterior ankle pain. EFAS Specimen Committee Webinar, 11th of September 2021

Rozdziały książek

 1. Artur Gądek, Henryk Liszka: Algorytm diagnostyki klinicznej i obrazowej w urazach stopy. „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” pod redakcją Prof. dr hab. Marka Napiontka, MediPage 2018
 2. Henryk Liszka: Paluch koślawy i zespół zmian w obrębie przodostopia. „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” pod redakcją Prof. dr hab. Marka Napiontka, MediPage 2018
 3. Konrad Kwolek, Henryk Liszka, Bogdan Kwolek, Artur Gądek: Measuring the Angle of Hallux Valgus Using Segmentation of Bones on X-Ray Images. p313-325 in Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019, Springer, Switzerland, editors: Tetko IV, Kurkova V, Karpov P, Theis F.

Nagrody i Granty

 • 27 XI 2011- 10 XII 2011 EFAS/DJO Travelling Fellowship 2011 Award w zakresie stopy i stawu skokowo-goleniowego
 • Wyróżnienie Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego za pracę pt.: „Wyniki leczenia operacyjnego deformacji koślawej palucha bezimplantowym sposobem scarf” przedstawionej podczas 8. Spotkania na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego w Jastarni, 14.10.2017
 • Foot and Ankle Surgery 2018 Best Paper Award Winner : „EFAS Score – Multilingual Developmnet and Validation of a Pateint-Reported Outcome Measure (PROM) by the Score of the European Foot and Ankle Society (EFAS)”
 • Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 4 na działanie naukowe pt. „Anatomia, morfologia i histologia górno-tylnej części guza piętowego jako potencjalnego miejsca pobrania autogennego przeszczepu chrzęstno-kostnego”, nr rejestracyjny 2020/04/X/NZ5/00755

W mediach

 • Program 36,6˚C w TVN
 • Audycje w Radio Kraków w cyklu: PORA NA DOKTORA red. Wioletta Gawlik-Janusz

Kontakt

Zapraszam do umówienia wizyty lub konsultacji

ortotop-centrum-logo

rejestracja@ortotop.pl

ul.Ludwinowska 11/9
30-331 Kraków

+48 531 779 999

ortotop-centrum-logo

rejestracja@dworska.pl

ul. Dworska 1B/LU1
30-314 Kraków

+48 12 362 72 46